Personuppgiftspolicy

Elcykeltrims personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på Elcykeltrim.se.
När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska kunna känna dig helt trygg. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Hos Elcykeltrim behandlas dessa i enlighet med gällande Personuppgiftslag (PUL). All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift.

All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget för att kunna ge dig bra service vid dina återkommande köp. Vi värdesätter din tillit till oss och är glada över att ha dig som kund och därför respekterar vi självklart din personliga integritet.

De uppgifter som lagras i vår kunddatabas är:

  • För- och efternamn
  • personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

  • Ingen oberhörig tar del av dina personuppgifter
  • Personuppgifterna aldrig lämnar företaget
  • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Du har enligt §26 i Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång/kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt enligt personuppgiftslagen §28 att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

E-handel i norr AB
Lasarettsgatan 12
891 33 Örnsköldsvik