Guide - Montera elcykeltrim från Badass

Trim från Badass monteras enkelt på originalsensorn vid bakhjulet. Se bilder nedan på hur du går tillväga.

1. Första bilden visar originalpositionen för magneten i bakjulet.
För att inte originalsensorn ska känna av magneten måste magneten skjutas längs ekern som bilden visar (blå och röd pil).

Observera att riktningen magneten ska skjutas beror på åt vilket håll kabeln till originalsensorn är dragen.

 

2. Andra bilden visar korrekta positionen för magneten när trimmet är monterat. Vid denna position kommer endast trimmet känna av magneten och trimmet kommer skicka en modifierad signal till din motor beroende på hur fort du kör.

Felsökning

- Om din hastighetsmätare visar för hög eller hoppande hastighet beror det troligtvis på att både originalsensor och trim känner av magneten. Då kommer sensorn skicka dubbel eller hoppande hastighet till motorn.

 

- Visar din hastighetsmätare ingen hastighet, eller om du får en felkod, så är det vanligaste felet att magneten hamnat fel. Även batteriet i trimmet kan ha tagit slut.

produkter i denna guide