Hur fungerar ett trim till elcykel

Innan en elcykel är trimmad finns vanligtvis en spärr vid 25 km/h där motorn slutar hjälpa till. Monterar man ett trim på elcykeln kommer den spärren tas bort och motorn hjälper så länge man hinner med att trampa. Normalt kan man på en trimmad elcykel trampa ca 35-40 km/h. Det som avgör är vad det är för typ av cykel, vilka växlar som sitter på den och hur snabba ben man har.

 Vad gör ett trim till elcykel?

Det trimmet gör är att manipulera hastighetsinformationen som skickas till motorn. En motor som är monterad vet inte hur fort cykeln rör sig utan får endast den infomationen från sensorn. Trimmet lurar alltså motorn att det går långsammare än det egentligen gör.

 

Det finns olika typer av trim; vissa monteras direkt på sensorn vid bakhjulet och ändrar frekvensen på signalen som skickas varje gång magneten passerar. Det finns trim som monteras innanför motorkåporna som även de ändrar frekvensen. Dessa båda typer av trim kommer visa en halverad hastighet i displayen, dvs. kör du 20 km/h så visas 10 km/h i displayen. Högsta möjliga toppfart blir med dessa trim 50 km/h innan motorn slutar hjälpa.

Det finns även mer avancerade trim som visar korrekt hastighet och även har helt borttagen hastighetsspärr. Till vissa motorer erbjuds även trim med stöldskydd som kräver rätt pinkod innan cykeln kan användas.

 

Elcykeln blir inte starkare av trim

En trimmad cykel känns och fungerar precis innan den trimmades. Det blir ingen skillnad i effekt och cykeln kommer precis som tidigare inte kunna köra fortare än du trampar.

Det finns även olika typer av trim; vissa monteras på sensorn vid bakhjulet och ändrar frekvensen på signalen som skickas varje gång magneten passerar. Det finns trim som monteras innanför motorkåporna som även de ändrar frekvensen. Dessa båda typer av trim kommer visa en halverad hastighet i displayen, dvs. kör du 20 km/h så visas 10 km/h i displayen. Högsta möjliga toppfart blir med dessa trim 50 km/h innan motorn slutar hjälpa.

Det finns även mer avancerade trim som visar korrekt hastighet och även har helt borttagen hastighetsspärr. Till vissa motorer erbjuds även trim med stöldskydd som kräver rätt pinkod innan cykeln kan användas.

 

Är trim skadligt för motorn på en elcykel?

Själva trimmet i sig "kan" inte skada motorn. Det beror på att alla skyddssystem i motorn är helt opåverkade av trimmet. De flesta mittmonterade motorer har sensorer som känner av pedaltryck och rotationshastighet, dvs. hur hårt man trampar och vilken kadens man har. Dessa gränser påverkas inte av trimmet och trampar man för fort eller för hårt så kommer motorn sluta hjälpa enligt de gränser som tillverkaren satt.

 

Själva hastigheten som cykeln rör sig med har ingen egentlig betydelse för hur hårt motorn belastas utan där handlar det endast om pedaltryck och kadens.

Skulle en cykel med mittmonterad motor inte klara trim skulle du heller inte kunna cykla uppför en backe, i motvind eller byta till en tyngre växel.

Kör man upp för backar, i motvind eller i högre hastighet kommer belastningen öka och det kommer dra mer batteri, men det kommer alltid vara inom de gränser för belastning som tillverkaren bestämt.

 

Fler frågor och svar hittar du i vår FAQ

 

Läs detta innan du monterar trim på din elcykel