Viktig information om trimboxar

Viktig information och ansvarsfriskrivning

Det är inte tillåtet att framföra en trimmad elcykel på allmän väg. Är den assisterade hastigheten över 25km/h så klassas inte fordonet längre som cykel.

Tänk även på att ökad hastighet kan ställa ökade krav på övrig utrustning som t.ex. däck och bromsar. Vi rekommenderar att fordonet framförs med försiktighet och att skyddsutrustning som hjälm och övrig klädsel anpassas till fordonet.

 

All användning av trimboxar sker helt på egen risk. Vi tar inget ansvar för skador på fordon, personer eller föremål som orsakas av användning av trimmet.

 

Observera att garantier på din elcykel kan upphöra om den modifieras och vi rekommenderar att du kontrollerar detta med din tillverkare om du vill vara säker. Hör även med ditt försäkringsbolag om vad som gäller med din försäkring om du framför en trimmad cykel.

 

- Brukande av trim är inte tillåtet på allmän väg. Det är endast tillåtet att framföra en trimmad ecykel på inhägnat område.

- Trim används helt på egen risk.

- Inget ansvar tas för alla nuvarande eller framtida skador på personer eller föremål som orsakas av felaktig användning, installation eller avinstallation av trimmet.

- Tillverkargarantin på din elcykel kan begränsas eller helt upphöra hastigheten manipuleras.

- Framför fordonet försiktigt och använd passade skyddskläder och hjälm.

 

Trimmets funktion på en elcykel

När en elcykel är trimmad kommer motorn fortsätta hjälpa till även efter 25 km/h.

Din cykel kommer fungera och uppträda precis som innan trimmet monterades upp till 25 km/h med skillnaden att den fortsätter assistera längre.

Vilken topphastighet just din elcykel får beror på flera faktorer, t.ex. cykelmodell, däck, utväxling och hur fort du kan trampa mm, dvs. som på alla andra cyklar.

Vanligtvis hamnar nya toppfarten på en trimmad cykel någonstans runt 35-45 km/h beroende på hur fort man kan trampa. Vill man kunna köra ännu fortare så behöver man även byta framdrev.